กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ที่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อดำเนินการระงับยับยั้งต่อไป

ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์ *
ชื่อเว็บไซต์ (URL) *
รายละเอียด